Helsingfors KFUK

Om oss

KFUK (Kristliga Föreningen av Unga Kvinnor) är en ekumenisk och internationell kvinno- och ungdomsorganisation. I världen bedrivs KFUK-verksamhet i över 120 länder med omkring 25 miljoner kvinnor och barn som medlemmar. I Finland verkar KFUK i 26 lokalföreningar på 23 orter. Tre av lokalföreningarna är svenskspråkiga.

Helsingfors KFUK driver jämlikhetsfrågor och vill skapa en ekumenisk kristen kvinnogemenskap i Helsingfors. Föreningens mål är att stöda kvinnor och flickor i sitt samhällsengagemang för en rättvisare och säkrare värld.

Verksamhet

Temakvällar • Kulturklubben • Femklubben • Kåfuk-gillet• Kyrksöndagar • Fester • Kampanjer och projekt • Scoutkåren Helsingfors KFUK/M scouter

 
banner_8.jpg

Information
om verksamheten

Adress

Helsingfors KFUK
Arkadiagatan 33 A 13
00100 Helsingfors

 

Kontakt

Christina Elving-Andersén, ordförande
christina.elving(at)live.fi

banner_2.jpg